Ministar Abraši učestvuje u Globalnoj Konferenciji ‘She Decides”

Na poziv ministara za Razvoj i Međunarodnu Saradnju, Belgije, Švedske, Holandije i Danske, Ministar Rada i Socijalne Zaštite, g. Arban Abrashi kao su-organizator Međunarodne Konferencije u Briselu ‘SheDecides’ , učestvuje u ovoj inicijativi.