Zamenica/ministra Rada i Socijalne Zaštite gđ. Rita Hajzeraj-Beqaj boravi u zvaničnoj poseti Holandiji

Obećava se međusobna saradnja u oblasti zakonodavstva, u okviru jedne zvanične posete gđ. Rita Hajzeraj-Beqaj, koju razvija sa holandskim vlastima. Tokom posete gospođe Hajzeraj – Beqaj se sastala se sa ministrom pravde i bezbednosti z.Ard van der Steur,sa kojom su se složili da sarađuju i razmenjuju informacije u oblasti usklađivanja zakonodavstva i direktiva EU.

Konkretno usaglašavanje je postignuto u razmeni tehničkih iskustava i profesionalnih ekspertize između dve grupe stručnjaka iz obe zemlje u vezi sa izradom novog Zakona o Dečijoj Zaštiti.

Zam/ ministra Hajzeraj Becqaj, u početku je zahvalila visoke zvaničnikeHolandije za pomoć i podršku koju ova zemlja pokazala za procese kroz koje je Kosovo prošlo i obavezala se istovremeno da nastavi da radi na jačanju jednog jačeg i pravednijem sistema na zaštiti dece i da će se intenzivirati i dalje u budućnosti.

Dok su Holanđanski zvaničnici koji su pozdravili ovaj početni pozitivnu rad, izrazili spremnost da će blisko sarađivati sa Kosovskim stručnjacima u budućnosti o raznim pitanjima zakonodavstva koji pokrivaju socijalnu sferu.

U Kosovskoj delegaciji, su prisustvovali i direktor pravne kancelarije premijera g. Besim Kajtazi. I g.Abit Hajredini, direktor kancelarije za dobro upravljanje.