Zam. Ministar Shurdhaj Prisustvovao je u Inaugurisanje Filtrova u Kombinatu ” Feronikal ” u Glogovcu

Zam. Ministar Rada i Socijalne Zaštite, g Fatmir Shurdhaj zajedno sa savetnikom ,Viktor Mehana , danas je prisustvovao u inaugurisanje novih filtrova u kombinatu ” Feronikl ” u Glogovcu , gde je nakon te aktivnosti , zajedno sa visokim rukovodiocima menadžementa ” Feronikla ” posetio radnike , sa ciljem kako bi se obavestio iz blizu sa uslovima sigurnosti na radu i zaštite zdravlja na radno mesto .

Zam . Ministar MRSZ , g Fatmir Shurdhaj, izrazio je ovaj ekonomski gigant predstavlja posebnog interesa za Republiku Kosovo i postavljenje ovih filtrova štite ne samo na zdravlje radnicima, nego i stanovnicima Glogovca sa okolinom.

Dok sličnih ovih aktivnosti poseta, se sprovode u brojnih preduzeća od strane menadžerskih struktura MRSZ , a naročito od strane inspektorima rada , sa cljem kako bi se podigla svest zaposlenih i poslodavaca u oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja zaposlenih u njihovim radnim mestima .

Za sigurnost na radu i zaštite zdravlja zaposlenih , kombinat je opremljen svim sredstvima za bezbednost, i takođe u funkciji radnicima je ambulanta i jedinica vatrogasaca.