Vendimi mbi aprovimin dhe refuzimin e OJQ-ve – Strehimoreve për mbështetje financiare publike nga MPMS për vitin 2020

Thirrje publike, dt 27 dhjetor 2019


FileAction
Vendimi mbi aprovimin dhe refuzimin e OJQ-ve - Strehimoreve për mbështetje financiare publike nga MPMS për vitin 2020.pdf  Download  

Download