Udhëzimi Admistrativ (MPMS) Nr 02/2017 për procedurat administrative për njohjën e të drejtës për pension invalidor të punësVersion
Download266
Stock
Total Files1
Size3.58 MB
Create Date22/05/2024
Last Updated04/02/2019

Udhëzimi Admistrativ (MPMS) Nr 02/2017 për procedurat administrative për njohjën e të drejtës për pension invalidor të punës


FileAction
Udhëzimi Admistrativ (MPMS) nr. 02-2017.pdf  Download  

Download