Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 05-2018 Për mënyrën dhe procedurën e vlerësimit të aftësisë për punë të personave me aftësi të kufizuara

Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 05-2018 Për mënyrën dhe procedurën e vlerësimit të aftësisë për punë të personave me aftësi të kufizuara


FileAction
Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 05-2018.pdf  Download  

Download