Udhëzim Administrativ për licencimin e organizatave jo qeveritare dhe subjekteve juridike private që ofrojnë shërbime sociale dhe familjare


FileAction
Udhëzim Administrativ për licencimin e organizatave jo qeveritare dhe subjekteve juridike private që ofrojnë shërbime sociale dhe familjare-rotated-compressed_compressed_compressed.pdf  Download  

Download