UDHËZIM ADMINISTARATIV NR. 12/2010 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.08/2006 PËR PUNËN E KOMISIONIT MJEKËSOR LIDHUR ME VLERËSIMIN DHE CAKTIMIN E SHKALLËS SË INVALIDITETIT TË INVALIDËVE TË LUFTËSVersion
Download7
Stock
Total Files1
Size202.79 KB
Create Date22/05/2024
Last Updated07/02/2019

UDHËZIM ADMINISTARATIV NR. 12/2010 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR.08/2006 PËR PUNËN E KOMISIONIT MJEKËSOR LIDHUR ME VLERËSIMIN DHE CAKTIMIN E SHKALLËS SË INVALIDITETIT TË INVALIDËVE TË LUFTËS


FileAction
U.A Nr.12-2010 Për Plotësimin dhe Ndryshimin e U.A Nr.08-2006 Për Punën e Komisionit Mjekëso.pdf  Download  

Download