UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 07/2008 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT NË SKEMËN E PENSIONEVE TË PËRCAKTUARA ME LIGJIN NR.03/L-100 PËR PENSIONET E PJESËTARVE TË TRUPAVE TË MBROJTËSE TË KOSOVËSVersion
Download6
Stock
Total Files1
Size100.88 KB
Create Date28/06/2022
Last Updated07/02/2019

UDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 07/2008 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT NË SKEMËN E PENSIONEVE TË PËRCAKTUARA ME LIGJIN NR.03/L-100 PËR PENSIONET E PJESËTARVE TË TRUPAVE TË MBROJTËSE TË KOSOVËS


FileAction
U.A Nr.07-2008 Për Procedurat e Aplikimit në Skemen e pensioneve të percaktuara me Ligjin 03-L-100.pdf  Download  

Download