Rregullore (MPMS) Nr 01- 2021

Rregullore Nr 01 - 2021, për kualifikimin e personave përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë, licencimin e kompanive të shërbimeve dhe trajnimeve për sigurinë dhe shëndetin në punë


FileAction
Rregullore (MPMS) nr. 02-2021.pdf  Download  

Download