Njoftim për përzgjedhejn e Anëtareve në Këshillin e Përgjitshëm

Bazuar në konkursin publik të datës 14.12.2017, për përzgjedhjen e anëtareve në Këshillin e Përgjithshëm për Shërbime Sociale dhe Familjare (KPSHSF) nga regjistri i profesionistëve,  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka shqyrtuar të gjitha kërkesat e kandidatëve dhe ka përzgjedhur kandidatët si më poshtë:


FileAction
Njoftim për përzgjedhejne anëtareve në Këshillin e Përgjitshëm....doc  Download  

Download