LIGJI Nr. 04/L-083 PËR REGJISTRIMIN DHE EVIDENCËN E TË PAPUNËSUARVE DHE PUNËKËRKUESVE

LIGJI Nr. 04/L-083 PËR REGJISTRIMIN DHE EVIDENCËN E TË PAPUNËSUARVE DHE PUNËKËRKUESVE


FileAction
Ligji për evidentimin dhe regjistrimin e të papunësuarve dhe punëkërkuesve (shqip)-1.pdf  Download  

Download