NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS: “Transporti me autobus për zyrtarë pjesëmarrës “ Puntoria për aruzhimin e Strategjisë Sektoriale dhe hartimin e Planit të Veprimit”, në relacionin Prishtinë-Durrës, Durrës- Prishtinë


FileAction
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës (1)15.03.2017.docx  Download  

Download