NJOFTIMI PËR KONTRATË: “Furnizim me Material Trajnimi për Qendrat e Aftësimeve Profesionale” Lloto 1 (Material Trajnimi ndërtimtari dhe Zdrukthëtari) Rishpallje.


FileAction
B13 Njoftimi per Kontrate ne gazete (Furnizim me material trajnimi per QAP -Rishpallje.doc  Download  

Download