NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS: Punë shtesë për ndërtimin e objektit për banim social për familjet e lagjes Trepça të Stari Tërgut në Mitrovicë


FileAction
B08 Njoftim per dhenie te kontrates%2c pune shtese 231117 (1).doc  Download  

Download