Inspekcijska poseda kompanijama, kao deo kampanje za Podizanje Svesti za Bezbednost i Zdravlje na Radu

Nakon zatvaranja kampanje o podizanju svesti(tokom celog aprila meseca 2015 godine), MRSZ, odnosno, Izvršno Telo Inspekcije Rada, zajedno sa drugim relevantnim faktorima i u skladu sa postojećim zakonima, danas su počele intenzivne inspekcijske posete poslovnih subjektata u cilju nadgledanja primene zakonskih odredbi u vezi sa formalnom i neformalnom radu, iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u cilju nadgledanja primene zakonskih odredbi iz ove oblasti.

Ovom prilikom Ministar Rada i Socijalne Zaštite g.Arban Abraši je rekao: “Zaštita na radu je naše osnovno pravo. Građevinske kompanije i svi preduzetnici bez razlike, imaju obavezu da obezbede sigurne uslove za zaposlene, jer u suprotnom ne može i neće se tolerirati. Kampanja za podizanje svesti je prvi korak. bezbednost i zdravlje na radu svuda “.

A glavni inspektor ITIR-a, g.Basri Ibrahimi je naglasio da ova inspekcija na terenu je imala za cilj da se vidi kako i na koji način deluje kampanja za podizanje svesti i koliko se sprovodi od strane poslovnih subjekata.