Recica se sastao se sa predstavnicom UNDP-a na Kosovu, razgovarali su o mogućnostima podrške privatnom sektoru

Ministar Rada i Socijalne Zastite Skender Recica sastao se danas sa stalnom predstavnicom UNDP-a na Kosovu Marijom Suokko, sa kojom je razgovarao o usaglašavanju akcija u cilju podrške prioritetima MRSZ-a, posebno u okolnostima trenutne pandemija.

Ministar Recica zahvalio je gđi. Suokko za sav doprinos koji je UNDP dao MRSZ-u i Kosovu uopšte, putem važnih projekata, posebno u povećanju mogućnosti za uključivanje mladih u zapošljavanje.

Na kraju sastanka, ministar Recica i stalna predstavnica UNDP-a na Kosovu, Marija Suokko, složili su se da prodube saradnju u budućim projektima, fokusirajući se na podršku privatnom sektoru, koji je među najugroženijim širenjem COVID-a. -19.