Reçica na konferenciji na visokom nivou u Beču govori o miru na Balkanu

Ministar Rada i Socijalne Zastite Skender Rečica, na poziv Univerzalne Federacije Mira prisustvovao je međunarodnoj konferenciji o Liderstvu, “Ka međuzavisnosti i Zajedničkog Prosperiteta: Uloga Verskih Lidera i Parlamentaraca”, održano u Beču 28 i 29 aprila. Rečica je pozvan, među mnogim predstavnicima visokog nivoa, da razgovaraju o temi “Putevi Mira na Balkanu”, u svojstvu Ambasadora Mira i Ministra MRSZ-te.