Recica dobija podršku Velike Britanije za tretiranje žrtava seksualnog nasilja tokom rata

Ministar Rada i Socijalne Zastite Skender Rečica, održao je sastanak sa Britanskom Baronicom, gđ. Arminka Helić, članica  Doma Lordova u Velikoj Britaniji. Tema diskusije između ministra Rečice i baronice Helić bilo je događaj, koji je Vlada Kosova je preduzelo u vezi sa žrtvama seksualnog nasilja u nedavnom sukobu na Kosovu.

Ministar Reçica detaljno je upoznao baronicu Helić u detajima o čitavom postupku obrade ove kategorije, do početka priznavanja i verifikacije statusa ove kategorije koje je zvanično započelo 5. februara ove godine. Ministar je takođe obavestio o broju primljenih prijava i onima koji se tretiraju za ovu kategoriju.

Reçica je naglasio da će, osim toga, žrtve seksualnog nasilja poslednjeg  rata na Kosovu i dalje uživati u tretmanu zasluga pružajući im lak pristup svim službama, pružajući realne zdravstvene usluge, prednosti u zapošljavanju i stručnu obuku, kvalitetno  obrazovanje , rehabilitaciju itd.

U međuvremenu, baronica Helić čestitala je ministru Rečici zbog svoje posvećenosti postupanju sa velikodostojnicima žrtava seksualnog nasilja poslednjeg rata na Kosovu. Ona je rekla da je Kosovo napravilo korake u tom pogledu, postajući lider u regionu u pogledu pravilnog tretmana ove kategorije i ponudio punom podrškom Velike Britanije za saradnju.