Rečica uz konkretnu saradnju sa MMF-om na socijalnim reformama

Priština, 17  novembar 2020

Ministar Rada i Socijalne Zastite  Skender Rečica, u okviru diskusije o pregovorima o programu finansijske podrške sa misijom Međunarodnog Monetarnog Fonda, održao je virtuelni sastanak sa timom ove misije, kojeg je predstavljao šef misije za Kosovo g.Gabriel Di Bella.

Na ovom sastanku, ministar Rečica je razgovarao o pandemijskoj situaciji na Kosovu i izazovima sa kojima se suočava Vlada, naime Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite , u vezi sa efektom pandemije na socijalnu zaštitu građana Kosova.

Ministar Recica je predstavio članovima MMF-a politike Ministarstva Rada i Socijalne Zastite  naime reforme u socijalnoj oblasti koje Ministarstvo preduzima. Takođe, predstavio dinamični predlog-plan, o penzijskoj reformi, reformi socijalne pomoći, reformi radnih odnosa i porodiljskog odsustva, itd.

Ovom prilikom, ministar Rečica je naglasio  da su penzijska reforma, socijalna pomoć i radni odnosi veoma važni za državu i njene građane, jer direktno utiču na njihovo blagostanje, uklanjaju nepravde, eliminišu mnoštvo zakona i stvaraju održiv socijalni sistem. ekonomski za zemlju.

Ministar Rečica složio se sa timom misije da blisko sarađuju kako bi se pronašlo najbolje rešenje u vezi sa ovim reformama i kako bi ove reforme bile u korist građana i finansijski održive.