Rečica i Roccasalvo razgovaraju o projektima između MRSZ-a i UNDP-a

Priština, 24 januara 2019

Ministar Rada i Socijalne Zastite , Skender Rečica, dočekao je na jednom sastanku Alessandru Roccasalvo, ID u UNDP, na Kosovu. Rečica i Roccasalvo razgovarali su oko plana sa prioritetima MRSZ-a za 2019. godinu.

Takođe na sastanku se diskutovalo o projektima koje pokrivaju MRSZ i UNDP za ovu godinu.

Ministri Rečica je rekao da projekti u aktivnim merama trzista rada između UNDP i MRSZ su pokazali rezultate predizvodljivosti, stoga je izrazio svoju zahvalnost za kontinuiranu podršku.