Recica: ALLED 2, projekat koji podržava i priprema mlade ljude na tržištu rada

Ministar Rada i Socijalne Zastite, Skender Recica danas je docekao Gunther Zimmer, šefa Koordinacione kancelarije Austrijske Razvojne Agencije (ADA), kako bi razgovarao o napretku projekta „Harmonizacija Obrazovanja i Osposobljavanja sa tržišnim potrebama – potrebe tržišta “2”, finansirane od Evropske Unije i Austrijske Razvojne Agencije.
“Projekt ALLLED 2 nastavlja da pomaže razvoju obrazovanja i stručnog usavršavanja u našoj zemlji, uvek u podršci našim mladima, kako bi bili što spremniji za tržište rada”, rekao je ministar Recica.
Ministar Recica zahvalio je Rukovodioc Kancelarije za koordinaciju ADA, Gunther Zimmer-u na njegovom doprinosu i austrijskoj vladi koju su tokom godina dali građanima Kosova.
Takođe, ministar Recica je izrazio svu spremnost i MRSZ da nastavi saradnju na projektima od zajedničkog interesa.