Invalidska Penzija Rada i Porodična penzija počinju se sprovoditi

Ministar Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši, danas je predstavio Udruženju Penzionera, Administrativno Uputstvo za Invalidsku Penziju Rada . Tom prilikom, on ih je upoznao sa procedurama za porodičnu penziju.