Saopštenje za javnost

Od 17 do 19 Oktobra u Zagrebu (Hrvatska) se odžava Četvrta Konferencija o Socijalnom Dijalogu Jugo-Istočne Evrope, na kojoj Republiku Kosovo predstavlja Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite , odnosno zamenik ministra g. Fatmir SHURDHAJ i politički savetnik g. Viktor Mehana.

Juče je delegacija sa Kosova učestvovala na ministarskom sastanku u kome su prisustvovali 14 ministara zemalja regiona, gde se razgovaralo o oblasti socijalnog dijaloga i informalnost u tržištu rada.