Potpisan je sporazum o saradnju između MRSZ i NVO “Voice of Roma, Ashkali and Egiptia

Zam/Ministar Rada i Socijalne Zaštite g. Qazim Rahmani, potpisao je danas Sporazum Saradnje sa Nevladinom Organizacijom “VO RAE” Zajednice Roma, Aškalija i Egipćana. Ovaj Sporazum ima za cilj pružanje potrebne podrške zajednici Roma, Aškalija i Egipćana za njihovo zapošljavanje kroz usluge i aktivne mere tržišta rada koje nudi Zavod za Zapošljavanje i koje su potpuno u skladu sa zakonima koji su na snazi. Ovim sporazumom MRSZ kroz Kancelarije za Zapošljavanje će promovisati i zagovarati u pronalaženju ponude za posao od potencijalnih poslodavca za Zajednicu Roma, Aškalija i Egipćana i ispunit će kriterijume za pružanje jednakih mogućnosti u zapošljavanju i stvaranju kvalitativne integracije ove zajednice.