MRSZ potpisuje sporazum u oblasti stručnog osposobljavanja

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite  (MRSZ) i Klub Proizvođača Kosova (KPK) potpisali su Sporazume o Saradnji u oblasti stručnog osposobljavanja i reosposobljavanja.

Sporazum koji je potpisan izmedu  ministra MRSZ Skender Rečica i direktora KPK-a, Astrit Panxha, ima za cilj saradnju u oblasti stručnog osposobljavanja i reosposobljavanja, za profesionalnu  pripremu kvadrova u proizvodnom sektoru i potrebama kluba proizvođača.

Ministar Rečica i direktor Panxha procienili su veoma važnu saradnju kroz ovaj sporazum, uzimajući u obzir potrebe tržišta rada i kosovskih kompanija, za povećanje kvadrova  u osposobljavanju   radi zapošljavanja.

Oboje su se složili da prodube saradnju kroz druge buduće projekte, sa ciljem unapređenja profesionalne obuke zaposlenih u skladu sa potrebama domaćih proizvođača.