MRSZ se obraća lokalnoj samoupravi u vezi sa obavezama opština u sprovođenju zakona o veteranima

U okviru međuinstitucionalne saradnje, Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite preduzima konkretne mere za sprovođenje zakona kojim se uređuje status Veterana Oslobodilačke Vojske Kosova.

Ministarstvo za Lokalnu Samoupravu i Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, kroz pismo upućenom Predsednicima Opština Kosova, u vezi sa obavezama i odgovornostima opštna u sprovođenju Zakona Br. 04 / Z-261 za Ratne Veterane Oslobodilačke Vojske Kosova.