MRSZ i GIZ potpisali su Sporazum za obuku mladih u oblasti tekstila

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u saradnji sa GIZ-om i Udruženje Tekstila, počeli su realizaciju projekta obuke na poslu od kojog će imati koristi veliki broj posaotražioca i mladih posaotražioca, koji će biti posredovani u kompanijama i preduzećima iz oblasti tekstila.