Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite i Privredna Komora Kosova slažu se da se treba podržati privatni sektor kao garancija socijalne stabilnosti

Danas ministar Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, g. Arban Abrashi sa saradnicima , dočekao je jednu delegaciju PKK , gde je razgovarano o mnogim pitanjima od posebnog značaja za ekonomski razvoj Kosova sa posebnim prilikama u stvaranju novih radnih mesta.
Ministar Abrashi je istakao značaj privatnog sektora i u tom smislu izrazio je spremnost za što više plodnu saradnju u cilju razvoja privatnog sektora i otvaranje novih radnih mesta.

G.Grxhaliu zahvalio se ministru na gostoprimstvu i spremnost za podržavanje privatnog sektora jer po njemu samo kroz osnaživanje ovog sektora može se postići pozitivne efekte na budućnost Kosova .

MRSZ i PKK procenjuju da investiranje u obrazovanje i Profesionalnu obuku su najbolja prilika za otvaranje novih radnih mesta, ne samo na Kosovu , već iu regijonu i da je hitna potreba za jednu analizu tržišta rada , ali i za mnoge druga pitanja od posebnog značaja koja treba postaviti u fokus.

Ministar Abrashi i delegacija PKK su se dogovorili i obećali za jednu dobru i plodnu saradnju da bi dobili što jbolje moguće rezultate i povoljnije za naše društvo .