Ministar Rečica primio je predstavnike Poslovne komore Kosova

Ministar Rada i Socijalne Zastite, Skender Rečica, dočekao je danas na sastanku predstavnike Poslovne Komore Kosova, g.Ismeta Mulaj i g. Skender Krasniqi.

Na ovom sastanku razgovarano je o mogućnostima saradnje sa MRSZ-om, radi otvaranja novih radnih mesta, kako bi se smanjio broj tražilaca posla i mogućnost smanjivanja porodice sa socijalnom pomoći.