Ministar Rečica potpisao je sporazum o zaštiti dece

Ministarstvo Rada i Socijalne  Zaštite i Organizacija “World Vision” danas su potpisali Sporazum o Saradnji u oblasti dečije zaštite.

Sporazum,koji je potpisan od strane ministra MRSZ Skender Rečica i Nacionalne Direktorice vizije “World Vision”  Eljona Elmazi, ima za cilj da koordinira aktivnosti koje poboljšavaju kvalitet usluga koje se pružaju ranjivim grupama u potrebi, sa posebnim  naglaskom na  osobe sa  ograničenm sposobnosti i deca kojima je potrebna zaštita od nasilja, zlostavljanja i eksploatacije.

Ministar Rečica je ohrabrio Elmazi za podršku koju organizacija pruža MRSZ-te , rekavši da će ovaj sporazum služiti za poboljšanje usluga u smislu zaštite dece, posebno od svih oblika nasilja i  teškog rada.