Ministar Rečica u Singapuru održava sastanke sa visokim državnim predstavnicima

Ministar Rada i Socijalne Zastite Skender Rečica, boravi u zvaničnoj poseti Republici Singapur, gde održava sastanke sa visokim državnim predstavnicima.
Ministar Rečica danas se sastao sa državnim ministrom za zapošljavanje i razvoj države Singapura, Zaqy Mohamad, kojem se zahvalio u ime Vlade Kosova za podršku koju Republika Singapur dosledno pruža Republici Kosovo u različitim oblastima u okviru bilateralnih odnosa.
Rečica je obavestio ministra Mohamada o izazovima sa kojima se Kosovo suočava u pogledu nezaposlenosti.
On je da su politike Vlade, odnosno Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, karijerna orijentacija mladih u skladu sa potrebama tržišta rada, kao i obrazovanje i stručno obrazovanje mladih. Mohamad je rekao da Singapur može podržati Kosovo kroz različite programe obuke, koji su se zajedno sa ministrom dogovorili da u bliskoj budućnosti konkretizuju saradnju. Tokom dana, Rečica se sastao i sa ministrom za socijalni i porodični razvoj Desmondom Leeom, kojeg je informisao o socijalnoj situaciji i problemima sa kojima se suočavaju građani Kosova. Ministar je takođe obavestio svog kolegu o reformama koje je MRSZ preduzelo u ovim dvema oblastima i naglasio da je veoma neophodno da obe zemlje izgrade mostove saradnje u društvenom i porodičnom domenu