Ministar Rečica i guverner CBK-a anagazuju se na uklanjanje penzionera sa bankarskih šaltera

Danas,Ministar Rada i Socijalne Zastite ,Skender Rečica sastao sa guvernerom Centralne Banke Kosova, g. Fehmi Mehmeti, s kojim je razgovarao o povećanju saradnje između MRSZ-a i CBK-a, kako bi podržao socijalne kategorije koje su u domenu ovog ministarstva.
Ministar Rečica je našao punu podršku guvernera u vezi sa njegovom spremnošću i volju da što pre omogući svim penzionerima u Republici Kosovo da im se omoguci da podignu nihive penzije i obavljaju druge usluge putem bankovnih kartica, i složili su se pronaći mogućnosti da se potpuno oslobode od svih trenutnih provizijama .

“Ovo će biti dvostruko dobro, jer primenom ovog prioriteta, ova veoma uvažena kategorija našeg društva, bar izbegava rizik od izloženosti COVID-19 i drugim zdravstvenim rizicima kroz dugo čekanje na šalterima banaka” , rekao je ministar Rečica tokom ovog sastanka .