Ministar Murati je predstavio podršku formalizovanim radnicima u okviru mera zapošljavanja

Na današnjoj konferenciji za medije, ministar Murati je predstavio proširenje mera zapošljavanja u okviru Paketa ekonomskog oporavka.

Glavni prioritet Vlade je zapošljavanje, a mi i dalje ostajemo za tim sa javnim politikama koje su orijentisane na pomoć za proširenje  kapaciteta i zaposlenost, a time i formalizaciji privrede. U okviru mera zapošljavanja, kao deo Paketa ekonomskog oporavka, između ostalog predviđena je podrška za povratak na posao onih koji su izgubili radno mesto tokom pandemije, podrška za formalizovane zaposlene i podrška zapošljavanju žena.

 

Međutim, s ciljem da se produži  kampanja deklarisanog rada i da ovo postane norma u privredi zemlje, predvideli smo proširenje ove tri mere. Tako da, MFRT je radilo na proširenju podrške zaposlenima koji su prijavljeni u PAK -u od 1. jula 2021. godine i dalje i koji su potpisali ugovore, koji će pored plate od poslodavca, biti podržani  i od Vlade. Odnosno, podrška se pruža na sledeći način:

 

  • Za sve one koji se kvalifikuju prema Meri 1.1 (ovde možete videti da li se kvalifikujete: https://apps.atk-ks.org/Subvencionim ) i zaposle se, podrška će biti 3 meseca od 100 evra.

 

  • Za sve ostale (Mere 1.2 i 1.3) koji su zaposleni / prijavljeni od poreskog perioda jula 2021. godine i nadalje (a koji nisu bili zaposleni / prijavljeni u periodu jun 2021. godine) podrška će biti 3 meseca od 50 evra.

 

Apliciranje za subvencije za poslodavce već je otvoreno na platformi EDI u PAK -u, a aplikacija za zaposlene biće otvorena narednih dana. Apliciranje će biti otvoreno do 15. oktobra, što je dobra prilika za sve poslodavce i zaposlene da imaju koristi od ovih mera.

 

Takođe, s obzirom na to da mnoga mala preduzeća posluju sa ograničenim kapacitetima, MFRT je pripremilo standardne obrasce ugovora o radu, kako bi još više olakšalo proces formalizacije zaposlenih. Obrasci ugovora biće dostupni na veb stranici MFRT -a, a narednih dana će biti dostavljeni i u štampanom obliku u regionalnim kancelarijama za zapošljavanje.