Ministar Abrashi : Regionalni pristup promociji zapošljavanja mladih

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Arban Abraši, boravi u jednoj poseti Sarajevo, u okviru učešća na Konferenciji o Zapošljavanja i socijalne Platformi Socijalnih Pitanja . Konferencija je organizovana od strane Saveta za Regionalnu Saradnju ( SRS) i podržana je od strane Generalnog Direktorata za Zapošljavanje i Socijalna Ppitanja Evropske Komisije. Abrashi Ministar je deo panela za promovisanje zapošljavanje mladih.

Tokom svog izlaganja , ministar Abraši istakao je izazove i mogućnosti sa kojima se suočava Kosovo, predstavljajući korake koji su preduzeti od strane MRSZ za promovisanje zapošljavanja mladih .

U tom kontekstu, ministar Rada i Socijalne Zaštite na Kosovu , izrazio je podršku u subvencijama zarada, grantova za samozapošljavanje,program obuke na radu i zaposlenje u inostranstvu putem pravnog procesa migracije.

Ministar Abrashi ,zatražio je također zajednički regionalni pristup u stvaranju komparativnim mogućnostima,u stvaranje jednog zajedničkog pristupa prema profesionalnu obuku i izradi zajedničkih projekata zapošljavanja ,za pristup prema fondovima EU.