Ministar i Abrashi i predsednik Svarqa obećavaju podršku za osobe sa ogranićenim sposobnostima

Uroševac, 09 april 2016

U saradnji sa Opštinom Uroševac, predsednikom, g.Muharem Svarqa i ministarom Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite g Arban Abrashi, Udruženje Osoba sa Invaliditetom, Hendicap, obavili su otvoranje bisnisa za ambalažiranje šećera. U liniju za pakovanje i distribuciju ovog posla biće zaposleno neke ljude sa ogranicenim sposobnostima .

Ovom prilikom, ministar Abraši i predsednik Svarqa, obećali su rukovodiocima ovog projekta, da Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite i opština Uroševac i dalje će nastaviti na podržavanju i u pogledu funkcionisanja ovog društvenog poslovanja.

I ovom prilikom, ministar Abraši ponovio je da, orijentacija Republike Kosovo nastavlja i dalje biti u preduzimanje svih koraka koja obezbede bolju socijalnu zaštitu, posebno za osobe u vunerabilnom stanju .

Predsednik udruženja, g.Ylber Selmani zahvalio je ministru Abrashi i predsednika Svarqa za bezrezervnu podršku ovom projektu.