Abrashi ministar se sastao sa članovima ESS

Priština 01 mart 2016

Danas je održan redovni sastanak Ekonomskog i Socijalnog Saveta, u kojoj je osnovana Komisija za Tumačenje Opšteg kolektivnog Ugovora.u saStavu ove Komisije će biti 3 članova predstavnici iz organizacija radnika i poslodavaca i 1 član Vlade ,sa ciljem uključivanja svih socio-ekonomskih partnera koji su članovi ESS.

Na ovom sastanku, ministar Abraši takođe je naglasio potrebu da se što je pre moguće u izradi jednog plana rada ESS , u cilju definisanja jasnih ciljeva Saveta za ispunjenje misije kojum ima . Zbog jednog takvog cilja bilo je puna saglasnost od strane drugih društveno-ekonomskih partnera.

Socijalno-Ekonomski Savet i dalje ce ostati arena gde se sastaju predstavnici Vlade Kosova, predstavnici radnika i preduzeća ,kako bi razgovarali o ključnim pitanjima ekonomske i socijalne oblasti na Kosovu