Održan je sastanak Ekonomsko – Socijalnog Saveta

Uz kompletno učešće socijalnih partnera održan je redovni sastanak Ekonomsko-Socijalnog Saveta kojim sada predsedava novi Predsednik i takođe Ministar Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite g.Arban Abraši koji je otvorio sastanak i obećao da mandat koji će voditi doneti novu energiju i u 2015 godinu ovaj Savet će ući sa višim unapređenjem socijalnog dijaloga.
“Verujem da će ovaj mandat doneti novu energiju i unapređenje socijalnog dijaloga i izazov koji sam primetio u tom pravcu će biti detaljni pregled Zakona o ESS-u kao i pitanje budžeta ovog organa”, dodao je g. Abraši.

Ovaj Savet kao što znamo je viši savetodavni organ imenovan odlukom Vlade Kosova koji zastuplja poslodavce i zaposlene a za cilj ima stvarnu raspravu i savetovanje institucija Republike Kosova o pitanjima razvoja socijalno-ekonomskih politika u zemlji, posebno zapošljavanja, socijalne zaštite, Zakona koji proizlaze iz Skupštine Kosova i njihova pravilna implementacija, određivanje minimalne plate i mnoga druga pitanja socio-ekonomske prirode.
Predstavnik SSSK-a g.Hadži Arifi u svom obraćanju učesnicima rekao je da dosadašnja saradnja između članova ESS-a je bila u zadovoljavajućem nivou i kao takva će se nastavljati i u buduće sa ciljem usmeravanja socio-ekonomskih pitanja i problema zemlje.

Tokom sastanka Ministar Abraši je govorio i o napornom i predanom radu dva najzaslužnijih članova ovog Saveta. Ministar je predao zahvalnicu porodici bivšeg člana Saveta i Direktora Pravnog Departmana MRSZ-a pokojnog g. Fadila Racaja. A g-đa Zineta Daci, bivša Predsednica Privredne Komore Kosova, povodom njenog penzijonisanja je visoko ocenjena za njen profesionalni i neumorni rad.

Na sastanku pored predstavnika organizacija poslodavaca i zaposlenih, prisutni su bili i Ministar MF-a g. Avdulah Hoti, Ministar MONT-a g. Arsim Bajrami, Ministar MTI-a g-đa Hikmete Bajrami i Ministar MZ-a g. Imet Rahmani.