Kuvajt obećava investicije na Kosovu u oblasti socijalne zaštite

U okviru zvanične posete Kuvajtu, Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica, sastao se sa predstavnicima nekoliko organizacija koje rade pod pokroviteljstvom vlade Kuvajta, koje razvijaju aktivnosti i projekte iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i stručnog osposobljavanja.
Na ovom sastanku koji je organizovala Ministarstvo za Socijalna Pitanja i Rad Kuvajta, razmatrane su mogućnosti saradnje u konkretnim projektima između ovih organizacija i MRSZ-a u oblastima koje pokriva MRSZ.