Konstituisan je Nacionalni Savet za Bezbednost i Zdravlje na Ra

Pod vođstvom ministra Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite,g.Arban Abrashi, konstituisan je Nacionalni Savet za Bezbednost i Zdravlje na Radu. Ministar Abrashi ,čestitao je osnivanje ovog saveta i najavio je da odluka o formiranju jednog takvog organa, imaće ulogu i bolje funkcionisanje u izradi sveobuhvatne politike, u vezi sa obimom u segmentu bezbednosti i zdravlja na radu.