Nezaposleni Kosovari su Dobrodošli u Nemačkim Kompanijama

16 Aprill 2015- Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u saradnji sa Nemačko-Kosovskom Privrednom Komorom će omogućiti odlazak jednog broja mladih iznad 18 godina u svim landovima Nemačke za osposobljavanje u određenim oblastima i da istovremeno rade u različitim nemačkim kompanijama. Povodom potpisivanja Sporazuma o Saradnji sa NKPK-om, Ministar Abraši ovo je ocenio kao jedan vrlo važan korak za otvaranje mogućnosti za mlade kosovare da postanu ravropravni deo evropskog tržišta rada i da će ovo Minisarstvo i dalje biti posvećena u pronalaženju mogućnosti zapošljavanja u drugim europskim zemljama a i šire. Konkurs će biti otvoren do 21Aprila 2015 godine.