Dva Nacrta Zakona MRSZ -te prosleđuju se Odboru za Ekonomiju i Zapošljavanje

Danas,pred Komisiju za Ekonomiju, Zapošljavanje, Trgovinu, Preduzetništvo i Strateška Ulaganja ,Ministar  Rada i Socijalne Zaštite, predstavio je dva važna Nacrt Zakona koje je izradilo Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, a to su Nacrt Zakona o Inspektoratu Rada i Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona br. 04/Z-008 o Ekonomskom i Socijalnom Savetu.

 

Ministar Reçica naglasio je da su oba ova Nacrta Zakona zasnovana na standardima i najboljoj praksi usvojenim u zemljama regiona i prema standardima Međunarodne Organizacije Rada MOR. Komisija za Ekonomiju, Zapošljavanje,Trgovinu, Preduzetništvo i Strateška Ulaganja načelno je odobrio ova dva Nacrta Zakona i obavezao se da će dati svoj doprinos u oba čitanja kako bi ova dva Nacrta Zakona bila dalje unapređena.

 

Ministar Rečica je takođe obavestio sve članove Komisije o koracima koje je preduzeo MRSZ-te u vezi sa priznavanjem radnog iskustva za zaposlene u 90-ima, koje je u to vreme srpski režim prinudno otpustio sa posla, da je već́ obradilo Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama  Zakona o Penzijskim Šemama  Finansiranih od  Države,  na osnovu kojeg se  predviđa priznavanje ovog staža.