Dukolli učestvovao u predstavljanju istraživanja IKS –a za životnog standarda starijih osoba

Priština, 12 juli 2018

Zamenik Ministra Rada i Socijalne Zastite, Çerkin Dukolli, prisustvovao je danas u prezentaciji “Izveštaja o standardu života starijih osoba Kosova”, istraživano iz Kosovske Inicijative za Stabilnost.
Istraživanje IKS , je prikazalo trenutni status starijih osoba u mnogim aspektima, uključujući penzije, zdravstvo i politike socijalnih usluga. Prema ovom istraživanju, čini se da briga kosovskog društva za starije osobe još mnogo toga ima da uradi. Jer prema istraživanju pokazuje da su penzioneri donekle zanemareni bilo u institucionalnom smislu, bilo na njihov status u društvu, ili sa povoljnim socijalnim politikama.

Zamenik Dukolli je rekao da društvo pitanje starijih osoba tretiraju posebnim zakonima. “Kod nas ovo pitanje se tritira sa Zakonom o Socijalnim i Porodičnim Uslugama, koji definiše ulogu i odgovornosti u oblasti socijalnih i porodičnih usluga na centralnom nivou, na lokalnom nivou i definiše ulogu nevladinog sektora u oblasti socijalnih i porodičnih usluga”.

Zamenik ministra Dukolli je naglasio da iz penzijskog sistema postoje dve šeme koje pokrivaju ovu kategoriju: starosnu penziju sa uplatom od 75 eura mesečno i samodoprinosnu penziju, na osnovu 158 eura i dalje, u zavisnosti od nivoa obrazovanja koje poseduje, ukupno ima preko 165.000 korisnika.

Pomenuo je besplatnu javnu zdravstvenu uslugu , smeštaj jednog značajnog broj domova u domove starijih osoba ionih u zajednici, kao i niz drugih usluga koje pruža država.

Zamenik ministra Dukolli je naglasio posvećenost i dobar rad koji obavlja MRSZ-a radi promene postojećeg zakonodavstva, uključujući koncept dokumenta o regulisanju penzijskog sistema na Kosovu, Nacrt Zakona o Radu, predlog zakona o porodiljskom i roditeljskom odsustvu, dokument za regulisanje socijalnih i porodičnih usluga.
On je procenio izveštaj IKS, kao dobar i inkluzivan izveštaj. “Konačno, dobar izveštaj, prilično kredibilan, za koji čestitam IKS-u, a posebno istraživaču. Međutim, u nekim segmentima izveštaja, Dukolli je takođe imao primedbe. “Na primer, u deo ” Da li je Vlada aktivna u brizi za starije osobe – 94% smatra da je država odgovorna za njih, a da 69% misle da država ne obavlja svoj posao, mislim da je ovde uzorak od 600 ispitanika, na protiv 165.000 korisnika iz dve penzione šeme, mislim da ne pruža jednu realnu sliku “, rekao je zamenik ministra Dukolli.

Mi kao MRSZ pružamo našu posvećenost i saradnju u okviru pravnih kapaciteta sa svim onima koji imaju inicijative za podizanje životnog standarda i pružaju najbolje uslove za sve starije u zemlji.

“Sasvim na kraju, ja u službenom državnom položaju, ali i u čovečanstvu, jer i mi sustižemo u pravcu jednog srednjeg doba, čestitam sve naše starije osobe, majke i nase očeve da ovaj deo svog života provedu dostojanstveno kao što zaslužuju “rekao je on .