Kosovska delegacija na čelu sa Ministrom Abraši u Međunarodnom Organizacijom Rada

U sto četvrtoj po redu godišnjoj Konferenciji Međunarodne Organizacije Rada-ILO učestvuje delegacija Republike Kosovo, na čijem je čelu Ministar Rada i Socijalne Zaštite, g Arban Abraši i predstavnici Ekonomsko – Socijalnog Saveta. Na konferenciji, ministar i delegacija se sastaju sa visokim predstavnicima ove konferencije, kao i sa delegacijama zemalja učesnica. Brojne sastanke i rrjetizues lobiranje karaktera, to je napomenuti značaj sastanka sa predsjednikom konferencije znj.Juanzeme, šef Međunarodne konfederacije sindikata g Wienen, on je sa direktorom Međunarodnog centra za obuku MOR sa sjedištem u Torinu gospođa O’Donovan, kao i sa delegacijama Turske i Katara. Kao rezultat ove posjete, uspjela formalizuje saradnje u oblasti jačanja socijalnog dijaloga i jačanje kapaciteta partnera članova Ekonomsko-socijalnog vijeća; realizacije službenih posjeta Turskoj i Litvanije u cilju jačanja suradnje; organizaciju posjete izvršni direktor ILO; Učešće u pokretanju mrežama i specijaliziranih foruma u oblasti rada i sindikalnog organizovanja i druge oblike suradnje.