Svetska banka podrzava ministra Recicu za preduzete reforme

Pristina, datum 16 Jul 2020

Ministar Rada i Socialne Zastite, Skender Recica, danas je imao virtualni sastanak sa novo izabranim direktorom Svetske Banke za Kosovo, Massimiliano Paolucci, sa kojim su razgovarali o nastalom ekonomskom situacijom u nasu zemlju od pandemije Covid – 19.

Ministar Recica je upoznao novog direktora svetske banke za Kosovo, za preduzete reforme od strane Ministartva Rada i Socilane Zastite i nastavak reforme u Socialnoj Asistenciji, za koje je dobio i punu podrsku od njega.

U toku ovog virtualnog susreta, Ministar Recica, je zahvalio novog direktora SB-ke, za veliku podrsku u toku ovih godina od Svetske Banke za nasu drzavu, koje se i dalje nastavlja sa podrskom u funkciji ekonomske pomoci posle pojave ove pandemije.