Abraši je inaugurisao novi objekat Kancelarije za Zapošljavanje u Orahovcu

Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši, danas je inaugurisao novi objekat Kancelarije za Zapošljavanje u Orahovcu. Ovim povodom je rekao da će Orahovac od danas pružiti kvalitetnije i profesionalnije usluge građanima ovog regijona. Hvaleći dobro obavljeni posao, on je rekao da će Ministarstvo i u buduće usmeravati pažnju u opštini Orahovac sa drugim projektima.