Aplikacioni për punësim

Shpallje: Arsim dhe Aftësim Profesional në Gjermani

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale...

Korrigjim i Konkursit të datës 05.09.2018

Korrigjim konkursi për pozitën Zyrtar Ligjor ...

Konkurs: Drejtor i DFSHP-së dhe Zyrtar për Shpenzime APRK

1.Titulli i pozitës së punës: Drejtor...