Forma e kontaktit

  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
  Sheshi Miss Edit Durham nr.46

  Musa Demiri - Udhëheqës i Divizionit për Komunikim Publik

  E-mail: musa.demiri@rks-gov.net

  Tel: +383 (0) 38 200 26 084

  Jehona Arifi - Zyrtare për Qasje në Dokumente Publike

  E-mail: jehona.arifi@rks-gov.net

  Tel: 038 213 814
  centex: 200 26 112

  Zyra për Komunikim Publik

  E-mail: info.mpms@rks-gov.net

  Tel: 038 213 814
  centex: 200 26 112

  Kontakti me drejtorët e departamenteve

  Mentor Morina - Udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare

  Tel: 038 200 26 027

  E-mail: mentor.morina@rks-gov.net

  Defrim Rifaj - Udhëheqës i Departamentit për Punë dhe Punësim

  tel: 038 211 939; 038 200 26 019

  e-mail: defrim.rifaj@rks-gov.net

  Minire Begaj - Drejtoreshë e Departamentit Ligjor

  tel: 038/213-842; 038/200-26-128

  e-mail: minire.begaj@rks-gov.net

  Skender Asllani - Zëvendësues i drejtorit të Departamentit të Pensioneve

  tel: 038 211 664; 038 200 26 508

  e-mail: skender.asllani@rks-gov.net

  Ekrem Kastrati - Kryeinspektor i Punës

  tel:038/211-520; 038/200-26-502

  e-mail: ekrem.kastrati@rks-gov.net

  Lulzim Karaxha - Udhëheqës i Departamentit të Integrimeve Evropiane

  tel: 038 211 937; 038 200 26 001

  e-mail: lulzim.karaxha@rks-gov.net

  Mursel Morina - U.D i DFDIL-së

  Tel: 38/212-730; 038/200-26-005

  e-mail: mursel.morina@rks-gov.net