Legjislacioni primar

LIGJI PËR SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI

LIGJI PËR SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA...

LIGJI PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

LIGJI PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË...

LIGJI PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

LIGJI PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË ...

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. O3/L-200 PËR GREVAT

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT...

Legjislacioni sekondar

Rregullore (MPMS) Nr 02 - 2021

Rregullore Nr 02 - 2021 për vlerësimin...

Rregullore (MPMS) Nr 01- 2021

Rregullore Nr 01 - 2021, për kualifikimin...