Këshilltarët politik

Visar FEJZULLAHU

Shef i Kabinetit/Këshilltar i Lartë Politik i Ministrit
Tel: + 381 38 200 26 068
E-mail: visar.fejzullahu@rks-gov.net


Mentor TËRSHNJAKU

Këshilltar Politik i Ministrit
Tel: + 381 38 200 26 103
E-mail: mentor.tershnjaku@rks-gov.net


Mimoza KQIKU

Këshilltare për Informim e Ministrit
Tel: + 381 38 200 26 194
E-mail: mimoza.kqiku@rks-gov.net


Arben PAJAZITI

Këshilltar Politik i Ministrit
Tel: + 381 38 200 26 130
E-mail: arben.pajaziti@rks-gov.net


Driton ADEMI

Këshilltar Politik i Ministrit
Tel: + 381 38 200 26 130
E-mail: driton.h.ademi@rks-gov.net


Fazli HOXHA

Këshilltar Politik i Ministrit
Tel: + 381 38 200 26 130
E-mail: fazli.hoxha@rks-gov.net


Nebojsa JAKOLJEVIC

Këshilltar Politik i Ministrit
Tel: + 381 38 200 26 130